Header over ons

Wij vertellen graag ons verhaal

Lid NVLG

Woertman Nederland is lid van de Nederlandse Vereniging van Leveranciers van Grootkeukenapparatuur (NVLG). Deze branchevereniging vertegenwoordigt fabrikanten, importeurs, projectbedrijven en servicebedrijven op het gebied van grootkeukenapparatuur die actief zijn op de Nederlandse markt.

De NVLG ziet het als haar taak om enerzijds de belangen van haar leden te vertegenwoordigen door:

  • Bij overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties op te komen voor de leden;
  • Het beïnvloeden van regelgeving en normering;
  • Het stimuleren van nieuwe marktkansen;
  • Lobby voor en het verstrekken van informatie over de branche;
  • Uitwisselen van informatie tussen de leden;
  • Nationaal het onderhouden van contacten met zuster- en aanverwante organisatie;
  • Het verbinden van voorwaarden aan het lidmaatschap.

Anderzijds staat de NVLG voor kwaliteit. Dit is ook de reden dat er lidmaatschapscriteria zijn geformuleerd voor leden. Bovendien zijn er door de vereniging gedragsregels opgesteld waaraan alle leden zich dienen te conformeren. Hierdoor krijgen de afnemers belangrijke zekerheden.

De bedrijfsfilosofie van Woertman Nederland sluit zeer goed aan bij de taken en kwaliteitseisen van de NVLG. Het lidmaatschap van de NVLG van Woertman Nederland onderstreept de hoge kwaliteit van werken bij Woertman Nederland.

Logo Sanomat Logo Zummo Logo Panasonic Logo Vitamix Logo Winterhalter